Huisdiernieuws ...
Home Blog Adoptiecontract hond

Adoptiecontract hond

door Jarno de Vries

Wie een hond wil ‘adopteren’ via een stichting, opvang of asiel kan te maken krijgen met vreemde contracten. Lang niet altijd zijn de voorwaarden en eisen die er in zo’n adoptiecontract hond staan rechtsgeldig. Daarnaast kunnen ze voor onverwachte problemen zorgen. Adoptie is in verband met dieren geen wettelijke term. Om problemen te voorkomen is het belangrijk met een organisatie te werken waarbij de hondenbezitter ook eigenaar wordt.

adoptiecontract hond

Herplaatsingshond

Als eerste ga je na wat voor hond je wil, in deze link zie je de top 10 beste gezinshonden. Ook moet je je goed realiseren dat een hond tijd en geld kost. Vaak wordt er gekozen voor een herplaatsingshond.

Voor honden kun je onder meer terecht bij organisaties die honden binnen Nederland herplaatsen. Dit vanuit thuissituaties of gastgezinnen en er zijn heel veel organisaties die zich met honden uit het buitenland bezighouden. Sommige plaatsen direct vanuit het buitenland. De hond moet dan bijvoorbeeld op het vliegveld of op een parkeerplaats worden opgehaald. Andere organisaties plaatsen de hond eerst in een gastgezin of opvanginstantie. Vanuit die plek wordt de hond dan geadopteerd.

Honden uit het buitenland

Een adoptie van een buitenlandse hond is meer dan het redden van een hond. Niet alle buitenlandse honden worden namelijk gelukkig van een leven in ons drukke Nederland. Om een hond een beter leven te bieden, moet zo’n hond uit het buitenland goed passen in de leefomgeving van zijn nieuwe baasje. Een organisatie die honden uit het buitenland plaatst en hierbij serieus en nauwgezet te werk gaat, zal voor een goede screening en matching van adoptant en hond proberen te zorgen.

adoptiecontract hond

Bij de keuze voor een herplaatsingshond moet je goed op letten dat de herplaatsingsorganisatie gebruik maakt van een deugdelijke plaatsingsovereenkomst, waarin de afspraken over de plaatsing van de hond helder zijn vastgelegd. Dit is erg belangrijk!

Adoptiecontract hond rechtsgeldig

In dergelijke contracten wordt vaak bepaald dat de organisatie/stichting eigenaar blijft van de hond. Ook krijgt de adoptant een heleboel verregaande verplichtingen over zich uitgestort. Je bent in bepaalde contracten verplicht om medewerkers van een organisatie ten alle tijde in de woning binnen te laten. Op deze manier kunnen zij beoordelen of de hond goed verzorgd wordt.

Vaak stelt een stichting ook eisen aan de verzorging van de hond. Wanneer je daar niet aan voldoet, dan kan de stichting het dier terug nemen en moet je zelfs een boete betalen.

De adoptant moet soms ook jaarlijks verslag doen over het welzijn van de hond. Daartegenover verplicht de herplaatsingsorganisatie zich, hoewel ze eigenaar blijven, tot vrijwel helemaal niets. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele medische kosten voor de hond en zal ook onder geen enkel beding het betaalde adoptiegeld terugbetalen. Zolang er niets aan de hand is met de geplaatste hond, zijn er ook geen problemen.

adoptiecontract hond

Maar als zich toch problemen voordoen, roepen de gehanteerde contractvoorwaarden de nodige vragen en problemen op. In sommige gevallen ziet de adoptant zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen om meer duidelijkheid te krijgen over het door hen afgesloten adoptiecontract.

Voor enkele voorbeelden van adoptiecontracten, zie deze link.

Misschien vind je dit ook leuk

Laat een bericht achter

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten werken OK Lees meer