Huisdiernieuws ...
Home Nieuws Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

door Jarno de Vries

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt per vrijdag 23 oktober een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Voor hobbymatig gehouden vogels geldt de ophokplicht nog niet.

De maatregel wordt genomen naar aanleiding van de vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (Utrecht). Na een test is bij twee van deze zwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat hierbij om de hoog pathogene variant H5N8. Hoog pathogeen betekent dat deze vogelgriep bij de vogels kan leiden tot ernstige ziekte of overlijden. Het virus van de besmette knobbelzwanen is hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig en met trekvogels naar Nederland is gebracht. In Rusland zijn de afgelopen maanden veel meldingen van vogelgriep geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan het vogelgriepvirus zich relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

Maatregelen voor commerciële bedrijven

De minister heeft een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben een grotere kans om vogelgriep in te slepen.Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen.Het ministerie van LNV zal het insleeprisico regelmatig laten beoordelen.

Maatregelen voor hobbymatige houders

Er zijn op dit moment nog geen maatregelen voor hobbymatig gehouden vogels. Een ophokplicht is hier nog niet van kracht. Op basis van nieuwe feiten zou dit op een later moment kunnen veranderen. Hou hiervoor de berichtgeving in de gaten. Ben uw hobbypluimveehouder en is een van uw dieren dood gegaan? Neem dan contact op met uw dierenarts. Deze kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening). Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan hij/zij een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Dode wilde vogels gevonden?

Het is van belang dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. De procedures daarvoor zijn te vinden op de website van de NVWA.

Misschien vind je dit ook leuk

Laat een bericht achter

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten werken OK Lees meer